VÅRE TJENESTER

 • Vi kan veilede deg slik at du finner korrekt informasjon i store og små spørsmål.
 • Vi kan hjelpe deg å lage realistiske planer for å bo her, og kunne leve et normalt liv.
 • Vi er opptatt av at du skal trives her i Trondheim.
 • Vi er opptatt av at familier trives.
 • Vi mener det er viktig å reflektere over hva som fører til god integrering.
 • Vi arrangerer kurs for flyktninger.
 • Vi samarbeider med forskjellige innvandrerorganisasjoner om forskjellige integreringsspørsmål.
 • Vi arrangerer aktiviteter, særlig for kvinner.
 • Vi er opptatt av at foreldre skal kunne hjelpe sine barn til å få et bra liv i Trondheim.
 • Vi kan hjelpe deg når du har problemer med å skjønne innholdet i offentlige brev.
 • Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknader til offentlige kontor.
 • Du kan sende skriftlige spørsmål til oss.
 • Vi informerer om arrangementer i Trondheim kommune via vår Facebook.