VÅRE PROGRAMMER

INNstart

Kurs for flyktinger om lokale forhold i Trondheim, bolig, familie, helse, arbeid og integrering. Dette er første kurs for flyktninger etter at de er bosatt i Trondheim. Går over 4 uker. Nesten alle voksne flyktninger tilbys kurset. Deltagerne starter før de har kommet i gang med norskundervisning. Vi ønsker at de skal oppleve at det er mulig å lære norsk på mange måter. På skolen, via tv, snakke med naboer osv. Vi gir også en presentasjon av Trondheim geografi. De blir kjent med Trondheims bydeler, transportsystemer, butikker, litt historie, legevakt, skoler, barnehager og hva de selv kan gjøre for å bli integrert.
Flere av våre deltagere har levd en stund med uavklart situasjon når det gjelder hvor de skal bo, om de får opphold i Norge og lignende. For flere er dette et liv preget av passivitet og vi vil derfor gi dem en ”kick-start” på deres opphold her i Trondheim.Familiekurs

Kurs for flyktninger om familieliv i Norge. Barneoppdragelse, familieliv, likestilling og respekt er noen av temaene som tas opp. Tilbys flyktninger i løpet av tiden de er deltagere i introduksjonsordningen. En gang pr uke i et semester. Tilbys alle voksne med barn.I kurset er det mye fokus på hva det innebærer å bosette seg i Norge. Hva er viktig kunnskap, hvordan er Norge organisert, hvordan få kontakt med nordmenn og hva kan du gjøre for at du skal få et bra liv her. Vi anbefaler og oppmuntrer deltagerne til å være aktive og synlige. De som er modige og tålmodige i sin kontakt med nordmenn vil lykkes.
Dette kurset følges nå av forskere fra NTNU Samfunnsforskning for å finne de beste metoder og innhold. Vi opplever at deltagerne på kurset blir aktive og at det er interessant å snakke om famlieforhold.Women Conversation Club

Women Conversation Club er en gruppe som består av koner og partnere til arbeidsinnvandrere. Møtes en gang pr uke for å lære norsk, sosialt fellesskap og lære om Norge. 10 – 20 kvinner deltar hver gang på frivillig basis.Gruppen har egen Facebookside. De fleste er arbeidssøkere fra mange forskjellige land. To –tre norske lærere arbeider på frivillig basis med språkopplæringen.
Over tid har det vært mange personer innom denne gruppen. Vi erfarer at en del kommer i jobb og/eller starter med videreutdanning. Ved å møte personer i samme situasjon kan de lære og oppmuntre hverandre. Mange oppdager at mulighetene for å få et bra liv her i Trondheim er større enn de har trodd, men at det gjelder å være kreativ, stå på og tørre å utfordre seg selv.Lokalkunnskap

Kurs for flyktninger basert på spørsmål og innspill fra deltagerne. En gang pr uke i ett semester. Tilbys en gruppe på ca 20 personer hvert semester.Kurset gir informasjon om viktige norske lover. Det er fokus på hvordan hvilken kunnskap om Norge foreldre må ha, og hvordan ivareta sin bakgrunn i et norsk miljø. Deltagerne arbeider med caser. Vi bruker ikke tolk og kurset er obligatorisk for deltagere på Introduksjonsprogram.
Vår erfaring er at vi kommer langt med engelsk og det er nesten alltid en eller flere deltagere som snakker en del norsk. Deltagerne blir oppfordret til å være i kontakt med folk som har ”fått det til” i Trondheim. Vi inviterer flere samarbeidspartnere som gjesteforelesere.Flere Programmer

* På ettermiddag og kveldstid er det mye aktivitet her på senteret. Flere organisasjoner leier lokalet. I tillegg deltar vi i arbeid på Saupstad i samarbeid med Områdeløft Saupstad. En kvinne gruppe som kaller seg Kvinner sammen er eksempel på dette.

* I tillegg arrangeres det forskjellige kurs med ujevne mellomrom. F.eks Matkurs for ungdommer som bor alene i Norge, hvor målet er å lage sunn og billig mat. Vi har kurs om forskjellige juridiske temaer, skatt og trafikkurs i tillegg til informasjonsmøter om barnevern og rekruttering av ICDP ( International Child Development program ) instruktører.