خدمات ما

 • ما به شما برای پیدا کردن جواب به سوالات کوچک و بزرگ کمک و راهنمائی میکنیم.
 • ما به شما برای درست کردن یک برنامه واقع گرایانه برای زندگی در اینجا کمک کرده بصورتی که بتوانید یک زندگی نرمال و طبیعی در اینجا داشته باشید.
 • برای ما مهم است که از زندگی و اقامت خود در تروندهایم لذت ببرید.
 • برای ما مهم است که خانواده از زندگی و اقامت خود در اینجا لذت ببرند.
 • ما عقیده داریم که تفکر در مورد اینکه چه چیزی باعث ادغام موفقیت آمیز در جامعه نروژ میشود مهم است.
 • ما برای پناهندگان دوره برگزار میکنیم.
 • ما با انجمن های گوناگون مهاجران در مورد موضوعات مختلف مربوط به ادغام در جامعه نروژ همکاری مینماییم.
 • ما فعالیت هایی ویژه برای بانوان ترتیب میدهیم.
 • برای ما مهم است که والدین قادر باشند به بچه های خود برای به دست آوردن یک زندگی خوب در تروندهایم کمک نمایند.
 • ما میتوانیم به شما در فهمیدن مفاد یک نامه دولتی کمک نماییم.
 • ما می توانیم به شما در پر کردن تقاضا به یک اداره دولتی کمک نماییم.
 • شما می توانید سوالات خود را به طور کتبی برای ما بفرستید.
 • ما اطلاعات در مورد مراسم و جلسات در شهرداری تروندهایم را از طریق فیس بوک اعلام میکنیم. Facebook.