یادگیری زبان نروژی

امکانات و طرق گوناگونی برای یادگیری زبان نروژی وجود دارد. شما میتوانید به حالت سنتی‌ و معمولی آن به کلاس‌های آموزشی زبان نروژی بروید و یا از برنامه‌های موجود در اینترنت استفاده کنید. ما همچنین توصیه می‌کنیم که شما از کافی شاپ های زبانی (språkkafé) متعددی که در تروندهایم وجود دارد استفاده کنید.


منابع پیشنهادی ما


Kommune

Kommune

Vox

Vox

Eldrid

Eldrid

Migranorsk

Migranorsk

Regn

Regn

NTNU

NTNU

Trondheim folkebibliotek

Trondheim folkebibliotek


منابع دیگر

کافی شاپ زبان, روشی برای آموزشی زبان نروژی است که در نقاط مختلف شهر تروندهایم وجود دارد. این امکانات رایگان است. نروژی‌ها و خارجی‌ها برای صحبت کردن با هم درهنگام صرف قهوه بدورهم گرد می آیند.