به مرکز گفت و گوی تروندهایم خوش آمدیدانجمن شهر تروندهایم در سال ۲۰۱۱ تصمیم به تأسیس مرکز چند فرهنگی دیالوگ و اطلاعات‌ را گرفت.این مرکز در صحبت های روزانه به نام مرکز گفت و گوی تروندهایم نام برده می شود. از همان روز اول، ما این موضوع را تاکید کردیم که کار اصلی‌ این مرکز؛ کار و فعالیت در مورد موضوع دشوار ادغام مهاجرین در جامعه نروژ است. کار و تلاش ما به مقدار زیادی در مورد آن بوده است که والدین چگونه میتوانند پدر و مادر خوبی‌ برای فرزندان خود در تروندهایم باشند. دارا بودن آگاهی‌ و اطلاعات در مورد نروژ، شهر تروندهایم و اینکه جامعه ما چگونه جامعه ای است برای داشتن یک زندگی‌ خوب در نروژ ضروری است.

برنامه های ماما در این مرکز هستیم برای مشاوره دادن به شما درباره یافتن اطلاعات صحیح پیرامون مسائل اجتماعی و برگزاری فعالیت های متنوع برای مهاجران، بخصوص برای بانوان


کارمندان این مرکز

Alf-Rune Hasselø
Alf-Rune Hasselø

مدیر، مشاور
952 63 790   


Edhija Mahic
Edhija Mahic

مشاور
952 63 365   


Thomas Wanjohi
Thomas Wanjohi

مشاور
477 10 273   


Shemsa Rousso Eve
Shemsa Eve

مشاور
952 63 792   
آیا سوالات بیشتری دارید و همچنین نیاز به اطلاعات بیشتر؟
لطفا به دفتر ما بیایید تا درباره آنها صحبت کنیم


برخی از همکاران ماPoliti

Politi

Kommune

Kommune

Nav

NAV

Skatteetaten

Skatteetaten

Trondheim Røde Kors

Røde Kors

EVO

EVO
تماس با ما

ما در این مرکز اماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.
در صورت ارسال پیام، ما در اولین فرصت پاسخ گوی شما خواهیم بود.