OUR PROGRAMMES

INNstart

Innstart is a course on local conditions in Trondheim offered to refugees. Issues of housing, family life, health, work and integration. This is the first course offered to refugees settled in Trondheim and lasts for 4 weeks. Almost all adult refuge is given this offer.Family Cources

This is a course for refugees on family life in Norway. Child-raising, family life, equality between genders and respect, are some of the topics taken up in the course and offered to refugees in the time they are participants of the Introduction program. The Course takes place once a week and runs through one semester. This course is offered to all adults with children.Women Conversation Club

Women CC is composed of a group of women from different countries who are in Norway primarily because of their spouses who have jobs in Trondheim. This Club meets once a week to learn, socialize and learn more about Norway. Between 10- 20 women participate voluntarily.

Women Club Facebook Page.Local Knowledge

This is a course mainly for refugee; it is based on giving them a chance to learn more on their local environment. Among other topics, we more on judicial issues, taxation system, child protection and recruiting instructors to International Child Development Programmes-ICDP.Flere Programmer

* På ettermiddag og kveldstid er det mye aktivitet her på senteret. Flere organisasjoner leier lokalet. I tillegg deltar vi i arbeid på Saupstad i samarbeid med Områdeløft Saupstad. En kvinne gruppe som kaller seg Kvinner sammen er eksempel på dette.

* I tillegg arrangeres det forskjellige kurs med ujevne mellomrom. F.eks Matkurs for ungdommer som bor alene i Norge, hvor målet er å lage sunn og billig mat. Vi har kurs om forskjellige juridiske temaer, skatt og trafikkurs i tillegg til informasjonsmøter om barnevern og rekruttering av ICDP ( International Child Development program ) instruktører.