OM OSS

Trondheim bystyre vedtok i 2011 å opprette Flerkulturelt informasjons og dialogsenter ( FIDS ) . I dagligtale kaller vi oss Trondheim dialogsenter. Vi startet med 1 ansatt som skulle lage detaljplaner for arbeidet og finne samarbeidspartnere. Det første året leide vi lokaler i Søndre gate 7. Vi inviterte alle innvandrerorganisasjoner til å komme med innspill om hvordan vi skulle arbeide. Fra 1. dag har vi presisert at vi primært skal arbeide med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her.
Etter hvert har vi blitt 3,5 stillinger, og kommet godt i gang faste kurs og informasjon til enkeltpersoner. Vi brukes ofte av våre samarbeidspartnere som bindeledd mellom statlige og kommunale instanser, med enkeltpersoner og innvandrerorganisasjoner.
FIDS er et senter som er opprettet for å styrke kommunens integreringsarbeid. Vi skal være en møteplass for kontakt og dialog mellom innvandrere, myndigheter og majoritetsbefolkningen.


FIDS er finansiert av Trondheim kommune.

  • Vi ønsker å være en møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim.
  • Vi vil legge til rette for at brukere kan påvirke valg av tema som senteret skal arbeide videre med.
  • Vi er et supplement til eksiterende tjenester og skal henvise til korrekt instans.
  • Vi jobber ikke med enkeltsaker.
  • Vi har fokus på holdningskapende og forebyggende informasjonsarbeid.
  • Vi vil diskutere inkludering, helsespørsmål, likestilling, skole-hjemsamarbeid, familie, tvang, ekstrem kontroll osv.
  • Vi kan tilby møtelokaler til bruk for våre samarbeidsparter.

{Disse har hjulpet oss med å oversette tekstene på Websiden til forskjellige språk}

Soroush Ghodrat

Website Developer
Send E-post

Justyna Szynkiewicz

Polish data provider
Send E-post

Future Volunteer

Data provider
Send E-post

Future Volunteer

Data provider
Send E-post


VÅR BELIGGENHET

Erlings Skakkes gate 49b, No 3
Inngang fra Kalvskinnsgata
7011 Trondheim - Norway
Phone: (+47) 952 63 790


Åpningstid

Mandag til Fredag
9:00 AM - 3:00 PM


facebook twitter