یادگیری زبان نروژی

امکانات و طرق گوناگونی برای یادگیری زبان نروژی وجود دارد. شما میتوانید به حالت سنتی‌ و معمولی آن به کلاس‌های آموزشی زبان نروژی بروید و یا از برنامه‌های موجود در اینترنت استفاده کنید. ما همچنین توصیه می‌کنیم که شما از کافی شاپ های زبانی (språkkafé) متعددی که در تروندهایم وجود دارد استفاده کنید.

منابع پیشنهادی ما:


Kommune

Kommune

Vox

Vox

Eldrid

Eldrid

Migranorsk

Migranorsk

Regn

Regn

NTNU

NTNU

Trondheim folkebibliotek

Trondheim folkebibliotek