شهر ترونهایم

بندر تروندهایم، در مرکز نروژ مجاور فیورد تروندهایم واقع است. این شهر با مساحت 342 کیلومترمربع، مرکز استان سور-تروندلاگ در محل تلاقی رودخانه ی نیدلوا با فیورد تروندهایم واقع شده است. بلندترین نقطه ی شهر، تپهی استورهیا با ارتفاع 565 متر میباشد. تروندهایم آب و هوای دریایی دارد، اما اثری از بادهای شدید ساحلی در این شهر دیده نمیشود. این شهر بارش برف را از نوامبر تا مارس تجربه میکند و آب و هوای معتدل و بارانی دارد. به طور متوسط، در این شهر 14 روز در زمستان حداقل 25 سانتیمتر برف بر روی زمین وجود دارد و در 22 روز حداقل دمای روزانه 10 درجه سانتیگراد زیر صفر یا سردتر میباشد. در حومه ی شهر، در مناطق بلندتر مانند بیاسن و هیمدال برف بیشتری میبارد و در بیمارکا موقعیت-های اسکی بسیار خوبی وجود دارد. فصل بهار غالباً آفتابی است، اما شبها سرد و خنک میشود. ماه اکتبر (مهر) نمونهای از یک ماه پاییزی با دمای سرد و ریزش برگ درختان است و ماه نوامبر (آبان) به طور قابل ملاحظهای تاریکتر و سردتر می-شود. طبق آمار سرشماری 2008، تروندهایم با 165191 نفر جمعیت، سومین شهر پرجمعیت نروژ پس از اسلو و برگن است. تراکم جمعیت نیز در این شهر 480 نفر در هر کیلومترمربع میباشد. اگرچه منطقهی فیورد تروندهایم از هزاران سال پیش منطقهای مسکونی بوده است، ولی شهر تروندهایم فعلی با نام نیداروس در سال 997 میلادی بنیان نهاده شد و بارها به عنوان مرکز سلطنت مورد استفاده قرار گرفته و تا سال 1380 پایتخت نروژ بوده است. در طی قرون وسطی، تروندهایم محل چندین نبرد، مانند: نبرد بین پادشاه اسور و ارلینگ اسکاک در سال 1179 بوده است. این شهر چندین آتشسوزی بزرگ را تجربه کرده که زیانبارترین آنها در سالهای 1651 و 1681 صورت گرفته است. در سال 1651، حدود نود درصد ساختمانهای این شهر ویران شد و نتیجهی آتشسوزی سال 1681، بازسازی کامل شهر بود. سرانجام در اول ژانویهی سال 1838، تروندهایم به عنوان شهر، به رسمیت شناخته شد.تروندهایم یکی از بزرگترین شهرهای نروژ و مرکز تجاری است که با زمینهای کشاورزی احاطه شده است. صنایع مهم این شهر، شامل: کشتیسازی، فلزکاری و تولید فرآوردههای غذایی و منسوجات میباشد. فرودگاه تروندهایم، وائرنیز، که در استیوردال واقع شده است، با تردد 3474264 مسافر در سال 2008، چهارمین فرودگاه پرتردد نروژ میباشد. شهر تروندهایم نیز شامل شمالیترین خط تراموا در جهان به نام گراکال بانن میباشد. این شهر برای تنها دوچرخه بالابر در جهان به نام ترامپ به خود میبالد. تیم فوتبال این شهر به نام روزنبرگ بال کلاب، تیمی موفق ملی و نیز بینالمللی است که برای یازدهمین بار در سال 2007 در مسابقات قهرمان لیگ یوفا بازی کرده است. این شهر همچنین برای مناطق فعال ورزشهای زمستانیاش، معروف است که از آن میان میتوان به خطهای اسکی روی چمن در بیمارکا، میدان مسابقهی پرش اسکی در گراناسن و نیز امکانات اسکی در ارتفاعات در واسفیلت اشاره کرد. این شهر میزبان مسابقات قهرمانی جهان اسکی نوردیک، در سال 1997 و همچنین میزبان مسابقات اسکی صحرانوردی ملی 2006 بوده است. صید ماهی آزاد نیز فعالیتی محبوب در میان مردم نروژ است. رودگائولا، یکی از مناسبترین رودهای صید ماهی آزاد اروپاست. این رود به گائولوسن در لینسترند در جنوب شهر تروندهایم میریزد. تروندهایم با دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ و سینتف که در این شهر واقع شده، مرکزی آموزشی، تکنیکی و تحقیقات دارویی در نروژ محسوب میشود. سینتف بزرگترین سازمان تحقیقات مستقل در اسکاندیناوی میباشد.

منبع: Wikipedia